24.5 C
Tehran
شنبه, فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

۱۳۹۵۰۹۱۹۱۱۱۱۳۱۸۹۱۹۴۱۰۴۴۴

تحت پوشش قرار دادن فرزندان زنان سرپرست خانوار جرائم غیر عمد توسط بهزیستی
فرزندان زنان سرپرست خانوار جرائم غیر عمد توسط بهزیستی تحت پوشش قرار می گیرند