صحن مجلس و پیش نویس لایحه سازمان‌های‌ مردم نهاد

0
34

کمال اکبری معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور گفت: پیش نویش لایحه سازمان‌های مردم نهاد به دولت ارائه و مقدمات و کم کم این پیش نویس به صحن دولت میرود.
یکی از مهمترین نکات دیده شده در این لایحه در نظر گرفتن جایگاه قانونی برای سازمان‌های مردم نهاد است که مجلس قانونی را در حوزه سازمان‌های مردم نهاد تصویب کند .یکی دیگر ازاین نکات مستقر شدن و تمرکز مرجعیت صدور پروانه و نظارت برسازمان‌های مردم نهاد در وزارت کشور است و باقی سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز به عنوان دستگاه تخصصی در این حوزه همکاری می‌کنند.

جایگاه قانون در سازمان های مردم نهاد

در این لایحه به نقش سازمان‌های مردم نهاد در صدور پروانه و نظارت اشاره شده یعنی نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه نقش آفرینی می‌کنند.در این میان شورای توسعه و حمایت در نظر گرفته شده که سازمان‌های مردم نهاد در شورای مرکزی و ملی و در استان‌ها حضور خواهند داشت.به عبارت دیگر جایگاه قانونی برای آن دیده شده است.

منبع: https://www.wikiniki.org

ارسال یک نظر

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید